ANASAYFA > BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ >
Vergilendirme

İŞVERENLERCE ÇALIŞANLARI ADINA ÖDENEN KATKI PAYLARININ GİDER OLARAK GÖSTERİLMESİ

İşverenler, çalışanları adına ödedikleri katkı paylarını (ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak şekilde), doğrudan gider yazabilmektedirler.

Hem işverenin bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödemesi hem de çalışanın şahıs sigorta poliçesi primi ödemesi ve toplam tutarın yukarıda belirtilen sınırı aşması halinde indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca serbestçe belirlenebilecektir.

SİSTEMDEN KATILIMCIYA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ayrılma durumunda, sadece getiri üzerinden stopaj kesintisi uygulanır. Sistemden ayrılma şekli ve süresine göre aşağıdaki tabloda yer alan oranlar uygulanır.

  Stopaj
Emeklilik hakkı kazananlar %5
Sistemden Vefat- Maluliyet -Tasfiye gibi zorunlu nedenlerden dolayı ayrılanlar %5
Sistemde 10 yıl süreyle kalan ancak 56 yaş kriterini yerine getirmeden ayrılanlar %10
Sistemden 10 yıldan az süreyle kalan ve 56 yaş kriterini yerine getirmeden ayrılanlar %15