ANASAYFA > BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ >
Sistemden Ayrılma

Emeklilik sözleşme süresi içinde katılımcı herhangi bir anda veya maluliyet durumunun ortaya çıkması halinde bireysel emeklilik sisteminden birikimlerini alarak çıkabilir.

Katılımcının ayrılma talebinde bulunması halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre ödenir. Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren, resmi sağlık kuruluşlarından alınmış bir belgeyi şirkete vermesi gerekir. Maluliyet halinin her durumda emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra oluşmuş olması gerekir.

Katılımcının vefat etmesi halinde ise varsa lehdarı veya kanunî mirasçıları, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin ve varsa hak kazanılan devlet katkısı ve getirilerinin ödenmesini talep edebilir.

Sistemden kendi isteğiyle emeklilik hakkı kazanmadan ayrılmak isteyen katılımcıya yapılacak ödemeyle ilgili vergi uygulamaları için vergilendirme kısmına bakınız.