ANASAYFA > BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ >
Katkı Payı Ödemeleri

Emeklilik şirketleri, katılımcılara sundukları plan için katkı payı belirleyebilir. Emeklilik şirketleri katılımcıların emeklilik dönemine ilişkin birikim ve emekli aylığı beklentilerini belirleyerek, bu beklentilerini karşılamak için ödemesi gereken katkı payı hakkında bilgi verecektir.

Emeklilik gelirini; ödenecek katkı payı tutarı, sistemde kalınacak süre ve bu süre içinde bireysel emeklilik hesabındaki fonların getirileri belirler. Uzun vadeli bir yatırım söz konusu olduğundan elde edilecek emeklilik geliri, değişen ekonomik şartlara göre farklılık gösterecektir.

Bu nedenle süre sonunda oluşacak birikim değeri kesin olarak söylenemez. Ancak, emeklilik şirketleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş olan getiri oranlarını kullanarak muhtemel birikim tabloları hazırlayabilirler. Muhtemel birikim tablosunda kullanılan getiri oranları geleceğe yönelik bir tahmin niteliğinde olup, bir taahhüt içermemektedir.

Katkı paylarından ve emeklilik fonlarının mal varlığından yapılacak kesintiler ile sisteme girişte alınacak aidatlar şöyledir:

Giriş aidatı: Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya (işveren grup emeklilik sözleşmesi hariç) bir şirkette akdettiği ilk emeklilik sözleşmesi için katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde peşin, azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitli veya ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir.

 

  • Peşin ve taksitli olarak alınan giriş aidatı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin %10’unu aşamaz.
  • Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;

 

0-3 Yıla Kadar %75’i
3 Yıl-6 Yıla Kadar %50’si
6 Yıl-10 Yıla Kadar %25’i

kadar olabilir.

  • 10 yılını dolduran, vefat, maluliyet, emeklilik hakkını kullananlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez.

Yönetim gideri kesintisi: Bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde 2 oranında yönetim gideri kesintisi alınabilir.

Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Bu durumda şirket, ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 TL’yi aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alabilir.

Ara verme kesintisi: Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderler, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerden indirilebilir.

Fon toplam gider kesintisi: Fon net varlık değeri üzerinden yapılan fon işletim gideri kesintisi dahil olmak üzere, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti oranları üst sınırları, günlük azami yüzbinde 3, yüzbinde 5,25, yüzbinde 6,25 olmak üzere; üçe ayrılmış olan fon grubu bazında belirlenmiştir.