ANASAYFA > EMEKLİLİK FONLARI >
Fon ve Plan Seçimi

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmak isteyen katılımcılar, tercih ettikleri şirkete giderek bir emeklilik planı seçmek durumundadır. Emeklilik şirketleri, içlerinden tercih yapabilmeniz için en az 3 emeklilik fonu kurmak zorundadır, ancak katılımcılara daha fazla alternatif sunabilir.

Emeklilik yatırım fonları içerisindeki yatırım araçları;

  • Vadeli mevduat ve katılma hesabı
  • Borçlanma araçları,  repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları,
  • Kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar
  • Türev araç işlemleri ile varantlar
  • Takasbank para piyasası işlemleri
  • Yatırım fonu katılma payları
  • Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
  • Kira sertifikaları,
  • Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yatırım araçları olabilir.

Emeklilik planları ve emeklilik planlarına yatırılan katkı paylarının hangi fonlarda değerlendirileceğini gösteren fon dağılım oranları, katılımcıların yatırım alışkanlıklarına göre çeşitlilik gösterir.

Örneğin, öncelikle birikimlerini korumak isteyen, fiyat ve getirileri daha az dalgalanan yatırımlara yönelmek isteyen kişiler, Devlet İç Borçlanma Senedi (Likit Fonlar, Kamu Borçlanma Araçları Fonları vs.) ağırlıklı planlar seçerken, öncelikle birikimlerini büyütmek isteyen ve bunun karşılığında birikimlerinde zaman zaman oluşabilecek dalgalanmalardan etkilenmeyen kişiler, Hisse Senedi, Uluslararası Borçlanma Araçları vb. ağırlıklı planlar seçebilirler.

Emeklilik şirketleri, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmak isteyen katılımcılara,  emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve yaşına uygun bir emeklilik planı teklifi sunar.


STANDART FON
Fon dağılımı kişinin tercihine göre belirlenir. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmayan kişilerin birikimleri, portföy sınırlamaları Kurulun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilir.