ANASAYFA > BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ >
Devlet Katkısı

İşverenler tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutarı, katılımcının vergi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın devlet katkısı olarak katılımcıların ilgili hesaplarına ödenir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamına hak kazanılacaktır.

1 Ocak 2013’ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre

Hak Ediş Oranı

3 yıldan 6 yıla kadar  %15
6 yıldan 10 yıla kadar %35
10 yıl ve daha fazla %60
Emeklilik, vefat, maluliyet %100

1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla sistemde bulundukları toplam süreye, bu tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere;

  1. Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
  2. Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
  3. Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl,

süre eklenecektir.