ANASAYFA > EMEKLİLİK FONLARI >
Yatırım Sözlüğü
EFT (Elektronik Fon Transferi)
Bankalar arası para transferi.
Ekstre
Hisse senedi alış/satışını veya repo tahvil alımı gibi diğer bankacılık işlemlerini ve kişinin portföyünü gösteren belgedir.
Emeklilik Hesabı
Emeklilik Sözleşmesi çerçevesinde katılımcı nam ve hesabına ödenen katkı payları ile bunlara ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği hesaptır.
Emeklilik Planı
Emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslardır.
Emeklilik Sözleşmesi
Şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.
Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği fondur. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Portföy yönetim şirketlerince yönetilir. Bu fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Sadece Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren kişiler tarafından alınıp satılabilir.
Faizsiz Kazanç
Yatırımcıları bir şirkete ortak yapma yöntemini kullanarak para toplamak ve karşılığında kâr payı vermek şeklinde ilerleyen ve gelişen İslami kazanç yöntemidir.
Föy
Hisse senedi alış veya satışlarında üzerinde hissenin isim, adet ve fiyatının gösterildiği, alıcının ve aracının imzaladığı fiyattır.
Giriş Aidatı
Emeklilik şirketlerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilk girişte ya da farklı bir şirkette ilk kez emeklilik sözleşmesi akdedildiğinde katılımcıdan talep edebileceği bir tutardır.
Gösterge
Zaman içindeki değişimleri gösteren listedir.
Günlük Fiyat Farkları
Bir işlem gününde en yüksekle en düşük fiyat arasındaki farktır.
Halka Arz
Bir şirketin hisselerini SPK'dan izin aldıktan sonra şirkete ortak toplamak için belirli bir fiyattan satmaktır.