SSS

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde vergi avantajı var mı? Kimler kullanabilir?

Bireysel emeklilik sisteminde vergi avantajı uygulaması 1 Ocak 2013 tarihinde sona ermektedir., 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25´ine karşılık gelen tutarın devlet katkısı olarak katılımcıların emeklilik sözleşmelerine bağlı hesaplarına ödeneceği devlet katkısı sistemine geçilecektir. Bununla birlikte, çalışanları adına katkı payı ödeyen işverenler bireysel emeklilik sistemine ödedikleri katkı payını ticari kazançlarının tespitinde indirim konusu yapabilir.

İşverenler tarafından indirim konusu yapılan katkı payına ilişkin bir sınırlama var mı?

Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları gerekse çalışanlar tarafından ödenen indirim konusu yapılacak şahıs sigorta primlerinin toplamı elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.   

İşverenim tarafından ödenen indirim konusu yapılacak katkı payı ve benim ödediğim sağlık sigortası primlerinin toplamı yasal sınırı aşıyor. İndirimi kim kullanacak?

İndirimi kimin kullanacağı konusu taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir.