SSS

Birikimli hayat sigortamı bireysel emeklilik sistemine aktarabilir miyim?

Birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıllık sürenin sonu olan 7 Ekim 2006 tarihinde sona ermiştir.

Aktarım sonrası katılımcı emeklilik hakkını nasıl kazanır?

Birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik planlarına aktarım sonrasında katılımcının emekli olabilmesi için, bireysel emeklilik mevzuatında emekli olma ile ilgili koşullarını ( asgari on yıl sistemde bulunmuş ve 56 yaş tamamlanmış olması) sağlamış olsa dahi bireysel emeklilik sisteminde en az üç yıl kalmış olması ve bu döneme ilişkin, dahil olduğu emeklilik planındaki asgari katkı payını ödemiş olması gerekir.